Acando

Acando är ett management- och IT-konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade i fem länder. Acando omsätter cirka två miljarder per år och är noterat på NASDAQ OMX Nordic.¨

Acando Trainee – Ett av Sveriges bästa och mest populära traineeprogram
Sedan starten 2005 har Acandos treåriga traineeprogram etablerats som ett av marknadens mest populära. För dig som börjar som trainee hos oss väntar en brant inlärningskurva och du måste vara beredd att ta stort personligt ansvar.

Under programmets gång arbetar alla traineer som konsulter inom olika kundprojekt. Samtidigt får alla en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen hos kund. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja traineekonsultens professionella och personliga utveckling. Just sammansättningen av projekt och utbildning är unikt för Acandos traineeprogram. Tack vare programmets kvalitet ges mycket goda möjligheter att göra kometkarriär inom Acando.

Visionen för traineeprogrammet är att utveckla marknadens bästa konsulter med mindre än fem års erfarenhet. Det gör vi genom att kontinuerligt utbilda och träna våra traineekonsulter i konsultmässighet, projektledning och affärsmässighet under programmets tre år.

Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar och vässar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom projektledning. Det tredje året utvecklas din insikt och dina tekniker för att förstå och agera affärsmässigt. Tack vare kombinationen av kunduppdrag och utbildning kan du efter varje kurs praktiskt applicera dina nyvunna kunskaper i de projekt du arbetar i.

Vid start tilldelas du en mentor som stödjer och coachar dig genom programmet samt ger dig värdefulla råd under din personliga utvecklingsprocess. Tillsammans med din mentor kan du även bolla idéer och diskutera frågor som dyker upp längs vägen. Utöver mentorn kommer du även att stödjas av en fadder från föregående års traineeprogram samt en handledare i varje uppdrag som hjälper och utmanar dig. Syftet med detta är att säkra din individuella och yrkesmässiga utveckling och för att du ska känna dig trygg i det dagliga arbetet. I traineegruppen möts du av ambitiösa och skarpsinnade människor med olika bakgrunder. Tillsammans kommer ni att ta lärdom av varandras erfarenheter, vilket främjar att du växer både som individ och konsult. Mångfalden avspeglar sig också i de olika projektgrupper du kommer att arbeta i, de varierande arbetsuppgifterna och inte minst inom alla de branscher som Acando
verkar.